Tri reči koje su urušile svaku nadu

Sindrom hroničnog umora je nesrećni sinonim za multisistemsko neuro-imunološko oboljenje Mijalgički encefalomijelitis (G93.3) (ME/SHU).

Zašto treba ukinuti naziv Sindrom hroničnog umora?

  • Zato što se konstantno meša sa hroničnim umorom
  • Zato što je pravilniji prevod Sindrom hroničnog zamora
  • Zato što ovaj naziv bolesti samo donosi štetu pacijentu i unazađuje naša ionako nepostojeća prava

Citiraću saborca, nazivati Mijalgički encefalomijelitis sindromom hroničnog umora je kao kad bi dijabetes zvali sindrom suvih usta.

Da razjasnimo, hronični umor NIJE isto što i Sindrom hroničnog umora!

Hronični umor nastaje kao posledica mentalnog ili fizičkog pregorevanja.

Sindrom hroničnog umora je multisistemsko neuroimuno oboljenje, zahvata sve sisteme organa, od perifernog nervnog sistema, organa za disanje, endokrinog sistema, problema sa vidom, percepcijom, centralnog nervnog sistema, imunog sistema, organa za varenje, kinestetičkih i vestibularnih smetnji, insomnije/hipersomnije itd, itd.

Dalje, kod hroničnog umora simptomi nestaju nakon odmora.

Međutim, kod sindroma hroničnog umora simptomi ne nestaju nakon odmora, uzrok bolesti je za sada nepoznat, kao i lek. Simptomi sindroma hroničnog umora su veoma teški, oboleli od ME/SHU u proseku imaju niži kvalitet života u odnosu na obolele od raka, diabetesa, lupusa, moždanog udara, srčanih oboljenja i hronične bubrežne insuficijencije.

Sindrom hroničnog umora NIKAKO nije psihosomatska bolest, to je multisistemska bolest za koju postoje brojni dokazi poput neuroinflamacija u mozgu, biomarkera u krvi itd. Depresija koju mnogi lekari povezuju sa ME/SHU može biti prisutna, ali SAMO KAO SEKUNDARNI PRODUKT BOLESTI, jer su ljudi često maltretirani i ignorisani od strane medicinskih stručnjaka.

I imam jednu molbu za sve vas, pre nego što izustite “da i ja sam hronično umoran, tempo života, žena, muž, deca, posao” pogledajte dokumentarni film Unrest.

Znate, multipla skleroza se do pronalaska CAT skena kategorisala kao psihijatrijsko oboljenje, a ljudi su proglašavani histeričnim, šizofrenim, lenjim…

Zašto ponavljamo istoriju?

Comments are closed.